Goed bezig in de eerste week van april 2024: Marco en Isa hebben het zwerfvuil uit de vaart van de heemtuin gevist!...

Elke donderdagochtend werken VVHh-vrijwilligers in de Hout.   De bramen worden dan in aangewezen bosvakken met wortel en tak gerooid, steeds volgens het Beheerplan 2023-2033, onder toezicht van de beheerder (van de Gemeente Haarlem) .   Tijdens zo'n braam-rooi-sessie werd onderstaande Biefstukzwam gefotografeerd, in...

Noteer het in de agenda:  ALGEMENE LEDENVERGADERING voor alle Vrienden van de Haarlemmerhout   woensdag 3 April 2024 19.30 uur in het Paleis zaaltje van buurtcentrum 'De Baan' (Nauwe Geldelozepad 17)   PROGRAMMA van de ALV 2024 - 19.30 Opening en welkom.  - Notulen van de vorige ALV (5 juli...

  Zaterdag 20 januari zijn bijna 500 boompjes en struiken geoogst uit de Haarlemmerhout, en vervolgens op Hub Waarderpolder ingekuild. Zaterdag 3 februari werden de planten uitgedeeld aan het publiek.    Het gaat hierbij om 'kansarme' zaailingen van bestaande bomen en struiken, die in...

De nestkasten in de Grote Hout en in de Kleine Hout werden onlangs voor een deel verzorgd en vervangen door een team samengesteld uit twee bestuursleden van Vrienden Haarlemmerhout en leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWZK).   Samen hebben zij oude nestkasten...

Een treurig bericht uit de Grote Hout. De mooie linde vlakbij de Bank van Loots heeft haar arm moeten verliezen. Door de veiligheidscontroleuse is vastgesteld dat de arm van de linde aan de aanzet bij de stam dermate aangetast is dat gevaar...

Nu in het Haarlems Archeologisch museum: 'Haarlemmer Hout' (overgenomen van, en meer informatie op:  www.archeologischmuseumhaarlem.nl/2022/11/vanaf-23-november-haarlemmer-hout/) In deze tentoonstelling staat een vondstcategorie centraal: houten gebruiksvoorwerpen, gevonden in de bodem van de stad Haarlem. Kommen, bezems en klapspaan In Haarlem zijn door de jaren heen honderden...