Ontwerpopgave Dreefzicht en opinienota: Wethouder Snoek heeft drie varianten laten maken voor de entree van de Haarlemmerhout bij Dreefzicht. Die werden jl. woensdag 30 oktober gepresenteerd. Variant 1 van het huidig Voorlopig Ontwerp(VO) voorziet in verplaatsen van het parkeerterrein aan de noordzijde...

Het bestuur van de Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout heeft de opinienota met betrekking tot de ontwerpopgave Dreefzicht ontvangen. De nota wordt op donderdag 14 november 2019 in de commissie Beheer besproken. Hierbij maken wij graag onze visie aan...