Dreefzicht – optie 2

Dreefzicht – optie 2

Het bestuur van de Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout heeft de opinienota met betrekking tot de ontwerpopgave Dreefzicht ontvangen. De nota wordt op donderdag 14 november 2019 in de commissie Beheer besproken. Hierbij maken wij graag onze visie aan de wethouder kenbaar. Het bestuur heeft een duidelijke voorkeur voor Variant 2 van de opinienota: de bestaande openbare ruimte vernieuwen en verder vergroenen (geen grondruil).

  • Variant 1. In het huidig Voorlopig Ontwerp variant 1 is het kappen van bomen aan de zuidzijde voorzien, met verplaatsing van de parkeergelegenheid en bosrand. Dit is gepaard gegaan met breed gedragen verzet, zoals de petitie van de Haarlemse Bomenwachters heeft uitgewezen. De VVHh wijst Variant 1 van de nota  af (het huidige Voorlopig Ontwerp vergroenen). Het kappen van bomen en afgraven van bosgrond in het Rijksmonument Haarlemmerhout weegt niet op tegen het voornemen om elders te vergroenen.
  • Variant 2. Deze voldoet naar onze mening het meest aan het initieel gestelde doel van het plan: het verfraaien van de entree van de Haarlemmerhout. De gemeente draagt in Variant 2 bij door de openbare ruimte te vergroenen,  parkeergelegenheid van auto’s te verminderen en verrommeling tegen te gaan. Wij hopen dat de huidige eigenaar van Dreefzicht dit initiatief ondersteunt, door het groener maken van het parkeerterrein aan de noordzijde van het terrein.
  • Variant 3. Deze variant geeft geen invulling aan de ambities uit de Beheervisie, en het doel wordt hiermee niet bereikt.

Namens het bestuur van de Vrienden van de Haarlemmerhout, Titi des Bouvrie,  secretaris

Update 14 nov. 22.00 u.:

Bijna de gehele raad heeft vanavond gekozen voor optie 2. De twee uitzonderingen kwamen van Jouw Haarlem (Moussa Aynan), “Optie 3, laat alles zoals het was; geoormerkt geld voor de Hh. niet aan de Hh besteden” en van Groen Links (Sacha Schneiders) met de aantekening “Optie 2, maar geen geld naar Hh, alleen geld volgens het Beheerplan”. Wethouder Snoek werd gecomplimenteerd en zei “We gaan voor een nieuw VO en optie 2”. PvdA’er Abassi sprak in een breedvoerig betoog van een ‘cruciale fout in de petitie’. Isabelle Wisse vroeg naar de Ecoloog. Antwoord: ‘Er zijn kandidaten, niet voor de vaste aanstelling, maar voor deeltijd’.

          

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.