Ledenvergadering (ALV) woensdag 3 april 2024

Ledenvergadering (ALV) woensdag 3 april 2024

Noteer het in de agenda: 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
voor alle Vrienden van de Haarlemmerhout
 
woensdag 3 April 2024
19.30 uur
in het Paleis zaaltje van buurtcentrum ‘De Baan’
(Nauwe Geldelozepad 17)
 

PROGRAMMA van de ALV 2024

– 19.30 Opening en welkom. 

– Notulen van de vorige ALV (5 juli 2023)

– Financiëel verslag en begroting.

– Kascommissieverslag

– Secretariaatsverslag*

– Wat verder ter tafel komt 

– Sluiting 21.30 napraten met een drankje. 

* U bent hartelijk welkom om te horen wat het bestuur allemaal onderneemt:

  • Zo hebben wij een nestkastproject uitgevoerd met de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland zoals u     misschien in de Hout hebt gezien. Daar willen wij u over vertellen.
  • An Volbeda en Titi des Bouvrie trekken het project vlot om een KUNSTwerk in de Entree van de Grote Hout te plaatsen. Daar is nieuws over.
  • Dreefzicht verbouwing is begonnen – wij houden dit in de gaten.
  • Actueel nieuws is er over de voetgangers-oversteekplaatsen in de Fonteinlaan. Daar hebben wij         uw mening voor nodig.
  • In de Adviescie. Hh. en Frdpark. denken wij mee aan het enorme project om de Kleine Houtweg  geheel om te bouwen.
  • Er zijn enorm veel bomen omgegaan in de diverse stormen. Wij vertellen over de herplant.
  • Wij voeren actie om de reclameborden uit de Spanjaardslaan   te krijgen. Er is een signaal!
  • Er wordt een Wandelboekje Hh gemaakt door de Bomenstichting en de Gemeente.
  • Veel ideeën om de Haarlemmerhout meer biodiversiteit te geven.
  • Openstaande vacature voor bestuurslid of werkgroeplid
Op de foto: Rondom Dreefzicht is onlangs begonnen met het kappen van coniferen.
 
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.