Jaarverslagen

Welkom bij de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout

De Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout is opgericht op 4 juni 2009.
 
Het idee om een vereniging op te richten ontstond in de tijd dat wij deelnamen aan de Klankbordgroep Haarlemmerhout van de gemeente Haarlem om een visie op te stellen over het beheer, het onderhoud en de toekomst van de Hout.
 
Wij wilden, ook na deze Klankbordgroep, een van de gemeente Haarlem onafhankelijke stem laten horen namens de gebruikers van de Hout.
En een vereniging met leden heeft zeggingskracht.
Inmiddels heeft de gemeente een Adviescommissie Haarlemmerhout opgericht die adviseert over de uitvoering van het beheerplan. De VVHh participeert in deze Adviescommissie.
Doel van de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout:
De Vereniging heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud van het Rijksmonument de Haarlemmerhout met haar cultuurhistorische en natuurhistorische waarden, voor nu en voor de toekomst.
 
De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. het bevorderen van een deskundig en zorgvuldig beheer en onderhoud van de Haarlemmerhout;
2. gesprekspartner te zijn van diegenen die belast zijn met beleid, beheer en onderhoud van de Haarlemmerhout;
3. het uitdragen van de cultuurhistorische en natuurhistorische waarden van de Haarlemmerhout;
4. het geven van informatie in brede zin;
5. het onderhouden van contact met organisaties die zich bezighouden met de Haarlemmerhout;
6. het zo nodig treffen van rechtskundige maatregelen.
 
Wij zijn:
 
Hans Kerkhoff, voorzitter
Titi des Bouvrie, secretaris
Ellert van Soest, penningmeester
Udo Kluijver, lid