Heeft u vragen?

U kunt vragen insturen via ons contactformulier of direct naar ons e-mailadres.
Ook kunt u lid worden of vragen stellen over uw lidmaatschap.

 

Wilt u lid worden van de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout?
Contributie                : € 10 per jaar
Lid worden voor het leven  : € 100
Rekeningnummer: NL04 TRIO 0390 2644 31 t.n.v. Vrienden Haarlemmerhout

 

Leden ontvangen de Nieuwsbrief per e-mail of post.

 

Contact (ook over lidmaatschap VVHh):

 

vriendenhaarlemmerhout@gmail.com

    Wilt u meer weten over onze vereniging?